Kern

De kern beslist vooral welke activiteiten, vormingsmomenten, fuiven, … er zullen doorgaan. Elk lid is gerechtigd om puntjes op de agenda te plaatsen, met slechts 1 beperking: uitingen van racisme, onverdraagzaamheid of politieke uitspattingen worden niet toegelaten. Uit de kernvergadering spruiten verschillende werkgroepen voort. We hebben een aantal vaste werkgroepen: sport, muziek, ledenwerving en cultuur. Per geplande activiteit wordt ook een werkgroep opgericht.


Celine Vangorp

Celine Vangorp

Tom De Houwer

Tom De Houwer

Sofie  Vandepas

Sofie Vandepas

Jorg Janssens

Jorg Janssens