RvB

Het jeugdhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarvan de leden jaarlijks op een democratische wijze verkozen worden door de Algemene Vergadering. Deze bestaat uit minimum 3 en maximum 7 leden en moet voor minstens 2/3 uit personen boven de 17 jaar bestaan.

De RvB is bevoegd voor het opvolgen van de verschillende werkgroepen en het algemene verloop van gebeurtenissen georganiseerd door het jeugdhuis. Ook kijkt deze toe op opvolging en naleving van het binnenhuisreglement en kan dus leden en bezoekers schorsen of uitsluiten wegens wangedrag. Tevens is de raad ook bevoegd voor het financiƫle beleid van het jeugdhuis. Zij zorgen er met andere woorden jaarlijks voor dat het werkingsverslag over het vorige jaar, het financiƫle verslag over het vorige jaar en de begroting voor het komende jaar in orde zijn en moeten dit ook goedkeuren. Bovendien moet de raad van bestuur de jeugdhuiswerking verantwoorden tegenover de gemeente. Alle communicatie met externe diensten gebeurt ook door de RvB.

Indien je vragen hebt over het jeugdhuis of over de werking hiervan mag je deze mensen steeds aanspreken!

Karl Van Camp

Voorzitter: Karl Van Camp

Taken

 • Hoofdverantwoordelijkheid voor het JH.

 • Contact met de gemeente.

 • RvB-, Kern- en Tuinfeestvergaderingen plannen en voorzitten.

Sven Van Deun

Penningmeester: Sven Van Deun

Taken

 • Maakt weekkassa's

 • Doet stocktellingen.

 • Verantwoordelijk voor facturen.

 • Zorgt dat er wisselgeld is.

 • Betaald groepjes/dj's.

 • Subsidieaanvragen.

Mathias Beyens

Onderhoud: Mathias Beyens

Taken

 • Maken wat kapot is.

 • In huis halen wat op is.

 • Zien dat er degelijk gepoetst wordt.

 • Het vuil buitenzetten.

 • De vuile was.

 • Simpelweg weten hoe alles werkt.

Noah Van Ballaer

Secretaris/ Ondervoorzitter: Noah Van Ballaer

Taken

 • Maakt verslagen en stuurt deze door.

 • Regelt SABAM-zaken.

 • Verzorgt communicatie met buren.

 • Ziet dat alle papieren in het JH aanwezig zijn.

 • Beheert de ledenzaken en andere administratie.

 • Taplijsten doorsturen.

Glen Smans

Biermanneke: Glen Smans

Taken

 • Zorgt ervoor dat er altijd voldoende drank en snacks aanwezig zijn.

 • Houdt de leidingen in de gaten.

 • Onderhoudt het contact met de brouwer.

 • Zorgt voor een assortiment Bieren van de Maand.

 • Jeugdraad bezoeken.

 • Formaat